Tất cả tin tức

10 Lợi ích cho cơ thể khi sử dụng Bột chùm ngây

10 Lợi ích cho cơ thể khi sử dụng Bột chùm ngây

Chùm Ngây Việt MoriS
20/03/2017

Sử dụng 2 - 3 thìa bột chùm ngây mỗi ngày cung cấp: 46,8% nhu cầu Sắt của cơ thể 19,1% nhu cầu Magie của cơ thể 32,5% nhu cầu Vitamin A của cơ thể