• P808 (tháp A) Tòa nhà CTi1-1B, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
  • 096 763 60 68
  • moringas.vn@gmail.com